เพชรแฟนซี (Fancy Shape)

เพชรแฟนซี (Fancy Shape)  

 เพชรที่มีการเจียระไนในรูปทรงใดก็ตามที่ไม่ใช่เพชรกลมมาตรฐาน 57 เหลี่ยม จะถูกเรียกว่าเพชรแฟนซีทั้งสิ้น คำว่าแฟนซีจึงไม่ได้หมายถึง

 รูปทรงใดรูปทรงหนึ่ง แต่หมายความถึงรูปทรงของเพชรที่ไม่ใช่เพชรกลมทั้งหมดทุกรูปแบบ เพชรแฟนซีที่ได้รับความนิยมและพบเห็นบ่อย

 ได้แก่ เพชรหัวใจ เพชรหยดน้ำ เพชรทรงมาคี เพชรสี่เหลี่ยม ทั้ง Princess Cut และ Emerald Cut

 ปัจจุบันนี้มีเพชรรูปทรงแปลกใหม่ออกมาให้เราเห็นกันมากมาย รูปทรงที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนี้จัดอยู่ในประเภทเพชรแฟนซีทั้งสิ้น

  รูปแบบนั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Lily Cut ที่เจียระไนเหมือนดอกไม้ 4 กลีบ หรือ Star Cut เพชรเจียระไนเป็นรูปดาว หรือเพชรที่เจียระไนเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว และเพชรที่เจียระไนเป็นตัวอักษร ABC รูปทรงของเพชรที่แตกต่างกัน ทำให้ราคาของเพชรแต่ละเม็ดไม่เท่ากัน

 

รับซื้อเพชรแฟนซี

Visitors: 366,734