การอ่านใบเซอร์ ใบรับรองจากสถาบัน GIA

การอ่านใบรับรองเพชรจากสถาบัน GIA

ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ใน การเลือกซื้อเพชร มาก่อนหรือไม่ก็ตาม แต่สำหรับการค้นหา แหวนเพชร วงพิเศษวงนี้ ทุกท่านต่างก็ให้ความใส่ใจและพิถีพิถันเป็นพิเศษเพื่อมอบสิ่งทีดีที่สุดสำหรับคนสำคัญที่สุด ดังนั้นว่าที่เจ้าบ่าว เจ้าสาวส่วนใหญ่จึงมักจะเกิดคำถามขึ้นว่า “ เราจะทราบได้อย่างไรว่า เพชร แต่ละเม็ดมีคุณสมบัติ 4 ประการนี้เป็นเช่นไร ในเมื่อเราไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบ” “เราจะสามารถเชื่อในสิ่งที่ได้พบเห็น ได้รับฟังมาจากผู้อื่นได้มากน้อยเพียงใด” จากความน่าเชื่อถือของผู้ขาย จากชื่อเสียงของร้านค้า เท่านั้นเพียงพอหรือไม่ หรือจะมีสิ่งใดที่สามารถเป็นหลักประกันอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิด ความมั่นใจได้ว่า เพชรเหล่านี้มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานสากล

การเลือกใช้เพชรที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันอัญมณีที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลก (Certificated Diamond) เป็นคำตอบที่สามารถตอบคำถามข้างต้นได้ตรงจุดที่สุด เพราะ ใบเซอร์ หรือใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพเพชร จะแสดงผลการวิเคราะห์และจัดระดับคุณภาพ รวมถึงรายละเอียดต่างๆของเพชรไว้อย่างครบถ้วน สามารถช่วยให้คุณรู้ถึงข้อมูลที่แท้จริงของคุณลักษณะและข้อแตกต่างของเพชรแต่ละเม็ดได้อย่างละเอียด ชัดเจนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ตัวอย่างสถาบันอัญมณีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่ามีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือในการจัดระดับคุณลักษณะของเพชรได้แก่ GIA (Gemological Institute of America) และ HRD (The Diamond High Council) ซึ่งวิธีการอ่านรายละเอียดต่างๆ ในใบรับรองนั้นทำได้ไม่ยาก


ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพเพชรจากสถาบัน GIA จะแบ่งเป็น 2 ประเภท
1.) GIA Diamond Dossier ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพเพชรขนาดเล็ก นิยมใช้รายงานผลเพชรขนาด 0.30-0.90 กะรัต
2.) GIA Diamond Grading Report ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพเพชรแบบเต็มใบ นิยมใช้รายงานผลเพชรขนาด 1 กะรัตขึ้นไป


วิธีการอ่านรายละเอียดในใบรับรอง
Date วันที่ออกใบรับรอง (April 06,2009)
Report number หมายเลขเพชรประจำใบเซอร์ (GIA2106259192)
Shape รูปทรงของเพชร เช่น Round Brilliant (เพชรทรงกลมเหลี่ยมเกสร)
Measurement ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่สั้นที่สุด-ยาวที่สุด x ความลึกรวมของเพชร หน่วยเป็นมิลลิเมตร (5.18-5.21*3.24mm.) (ความแตกต่างของเส้นผ่าศูนย์กลางที่สั้นที่สุดและยาวที่สุด ยิ่งน้อยเท่าใด แสดงให้เห็นถึงความกลมของเพชรเม็ดนั้นๆ มากขึ้นเท่านั้น)
Grading Results-GIA 4C’s (การรายงานผลระดับ 4C’s ของเพชร)
- Carat weight : น้ำหนักเพชร (0.53 กะรัต)
- Color: สีน้ำ (I color – สีน้ำ 95%)
- Clarity: ความบริสุทธิ์สะอาด (VS1)
- Cut grade: ระดับคุณภาพการเจียระไน (Excellent – ดีเลิศ)
Additional Grading Information
- Clarity Characteristics: ลักษณะของตำหนิที่อยู่ในเนื้อเพชร สำหรับเพชรที่มีตำหนิภายใน
(Cloud : ตำหนิรูปหมอก)
- Polish : ผลสรุปของคุณภาพการขัดเงา (Excellent – ดีเลิศ)
- Symmetry : ระดับความสวยงามได้สัดส่วนของขนาดและมุมที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเหลี่ยมเจียระไนของเพชรและส่วนต่างๆของเพชร (Excellent – ดีเลิศ)
(Cut grade, Polish, Symmetry จะแบ่งคุณภาพเป็นระดับตั้งแต่ Excellent, Very good, Good, Fair, Poor ตามลำดับ)
- Fluorescence: การเรืองแสงของเพชรที่สามารถมองเห็นได้เมื่ออยู่ภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ท (Ultra Violet) ซึ่งเกิดจากก๊าซของธาตุชนิดอื่นๆที่แทรกตัวอยู่ในเนื้อเพชรโดยจัดระดับความเข้มข้นออกเป็น None, Faint, Medium, Strong และ Very strong ความเข้มข้นของ fluorescence ในระดับ faint ขึ้นไปจะเป็นข้อด้อยสำหรับเพชรสีน้ำ 100-96%

 

รับซื้อเครื่องประดับ

Visitors: 363,193