เพชรกุหลาบ เพชร Rose Cut คืออะไร

เพชรกุหลาบ เพชร Rose Cut คืออะไร 

เพชร Rose Cut หรือเพชรกุหลาบเป็นเพชรแบบโบราณครับ ซึ่งสมัยก่อนการเจียรไนเพชร ยังไม่มีการพัฒนามากนัก การเจียรจึงเจียรแบบง่ายๆ มีเหลี่ยมเพียง 30 กว่าเหลี่ยมเท่านั้นเองครับ ซึ่งบางคนอาจเรียกว่าเหลี่ยมเก่า ด้านราคาก็จะต่ำกว่าเหลี่ยมเกสรค่อนค่างมาก ต่อมาการเจียรไน มีการพัฒนามากขึ้น จึงมีการเพิ่มเหลี่ยมเข้าไป ไฟ และการสะท้องของแสงมากขึ้น เพชรเหลี่ยมจะมี 56 เหลี่ยม เรียกว่า (Round และการสะท้องของแสงมากขึ้น เหลี่ยมจะมี 56 เหลี่ยม เรียกว่า
(Round Brilliant) หรือ “เหลี่ยมเกสร” โดยเหลี่ยมเกสรก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในระดับของรายละเอียด และความปราณีตในการเจียร โดยจะแบ่งเป็นเหลี่ยม Russia มีการเจียรที่ Russia คุณภาพการเจียรเกรดเอ รองลงมาก็จะเป็นเหลี่ยม
เบลเยี่ยม มีการเจียรที่เบลเยี่ยม จะมีคุณภาพดี ส่วนเหลี่ยมอินเดีย คุณภาพไม่ค่อยดี มีการเจียร
ที่อินเดีย เพราะค่าแรงถูก

 

Visitors: 366,641