ราคาเพชร ราคาเพชรวันนี้ (Diamond Price)

 ราคาเพชร ราคาเพชรวันนี้  (Diamond Price)

ราคาเพชร อ้างอิงดังกล่าวอาจสูงหรือต่ำกว่า ราคาเพชร ในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการเจียรไน และปัจจัยอื่นๆ (เช่น การเรืองแสงภายใต้แสงสีม่วง (ultra-violet) หรือฟลูออเรสเซน (fluorescence) เพชรที่มีฟลูออเรสเซน medium-strong มักได้ส่วนลดสูงกว่าเพชรที่ไม่มีฟลูออเรสเซน หรือมีเพียงอ่อนๆ (faint) เพชรเจียรไนได้เกรด triple excellent ย่อมได้ส่วนลดน้อยกว่าเพชรเจียรไนเกรด 3 Very good และเพชรที่มีสัดส่วนสวยงามตามมาตรฐาน Class 1 (Ideal Cut) ย่อมมีราคาสูงกว่าเพชร Class 2 สำหรับปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผลต่อราคาเพชร นอกจากฟลูออเรสเซน การเจียรไน และสัดส่วนแล้ว ยังได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน, สภาวะการแข่งขัน, สถาบันที่ออกใบรายงานเพชร (ใบเซอร์)

www.ร้านรับซื้อเครื่องประดับ.com

Visitors: 342,907