ขนาดของเพชรไซส์ต่างๆ

ขนาดของเพชรไซส์ต่างๆ

หน่วยกะรัต เริ่มใช้ในการชั่งอัญมณีตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเปรียบเทียบกับน้ำหนักของ Carob bean
ถั่วชนิดนี้มีน้ำหนัก ประมาณ 1 กะรัต ต่อเม็ด ในปี 1913 หน่วยกะรัต ได้ใช้ในมาตรฐานเมตริก โดย
1 กะรัต เท่ากับ 0.20 กรัม หรือ 5 กะรัตเท่ากับ 1 กรัม และประมาณ 142 กะรัต เท่ากับหนึ่งออนซ์

 

"น้ำหนักเพชร และ ขนาดเพชร เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น"

จากตารางด้านบน เปรียบเทียบขนาดเพชร ที่น้ำหนักต่างๆ
(ขนาดเทียบได้กับขนาดจริงโดยประมาณ) เช่น เพชรขนาด 0.05 กะรัต
หรือที่คนไทยมักเรียกว่า เพชร 5 ตังค์ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.40 มม.
โดยประมาณและเพชรขนาด 0.50 กะรัต หรือ 50 ตังค์ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 5.20 มม. ขนาดเพชรดังกล่าวเป็นขนาดโดยประมาณเท่านั้น

** น้ำหนักของเพชรเรียกเป็นกะรัต เพชร 1 กะรัตมี 100 สตางค์
เมื่อนำมาชั่งจะหนัก 0.20 กรัม เพชรครึ่งกะรัต บางครั้งจะเรียกเพชร 50 สตางค์
และถ้าคุณเจอเพชรขนาด 0.05 กะรัต กับเพชร 5 สตางค์ นั่นคือเพชรขนาดเดียวกัน **

 

รับซื้อเครื่องประดับ

Visitors: 366,641